Niveaumeters

Niveaumeters zijn onmisbare instrumenten in de procesindustrie. Onze niveaumeters worden ingezet om het vulniveau in opslagtanks, silo’s, IBC’s, productvaten of scheepstanks te meten en te bewaken. Onder de instrumenten vind je een korte uitleg over de verschillende meetprincipes.

fabrikant
1
1
1
11
12
2
techniek
1
3
10
6
3
1
3
7
gas
3
vaste stof
8
7
7
6
7
9
7
10
12
vloeistof
9
11
11
13
6
4
8
1
5
4
9
2
9
11
2
2
1
3
5
3
3
10
5
21
8
1
6
toepassing
1
1
6
8
4
3
2
11
3
9
1
2
2
7
3
10
9
5
14
2
3
4
5
detectie van
3
1
4
1
3
1
2
2
druksoort
1
producteigenschap
1
5
2

Laser niveaumeters

Een laser niveaumeter meet de inhoud contactloos op basis van reflectie en detectie van een uitgezonden laserpuls. Het is een betrouwbare en veelgebruikte methode die wordt ingezet bij de niveaumeting van vaste stoffen, ondoorzichtbare vloeistoffen en droge bulk.

Ultrasone niveaumeters

Bij een ultrasone of akoestische niveaumeting hoeft er geen contact te worden gemaakt met het product.  Het gebeurt dmv het zgn. looptijdverschil-principe waarbij de duur en intensiteit van de echo tussen 2 punten wordt gemeten. Het is uitermate geschikt voor verschillende soorten vloeistoffen en stortgoederen in opslagtanks.

Magnetostrictieve niveaumeters

Ook deze meettechniek is gebaseerd op looptijdmeting: langs een snaar in een geleide buis worden elektrische pulsen naar een vlotter gestuurd. Daar waar de vlotter drijft, ontstaat een reflectie- of echopuls. De elektronica berekent de looptijd tussen het verzenden- en ontvangen van deze pulsen en daarmee is een meetnauwkeurigheid van < 1 mm (en optioneel < 0,1 mm) mogelijk. Dergelijke meetresultaten zijn met traditionele niveaumeters zoals radar- of ultrasoon onmogelijk.

Optische niveaumeters

Deze instrumenten meten het niveau op basis van lichtstralen. Dit meetprincipe is eigenlijk alleen geschikt voor schone en doorzichtige vloeistoffen.

Capacitieve niveaumeters

Dit soort niveaumeters voeren een contactloze detectie uit op basis van een elektrisch veld tussen de sensor en bijvoorbeeld de wand van een tank. Het is geschikt voor allerlei soorten (vaste) stoffen en vloeistoffen die geen bewegende delen bevatten.

Hydrostatische niveaumeters

Dit zijn eigenlijk drukmeters die een specialistische meting uitvoeren op basis van hydrostatische druk – dat is de druk die een vloeistof uitoefent op een object. Het wordt vaak ingezet wanneer standaard niveaumeters niet toereikend zijn, bijvoorbeeld wanneer de bodem van een tank of silo slecht of helemaal niet detecteerbaar is. Ook bij afwijkend gevormde tanks biedt een hydrostatische niveaumeter uitkomst.

Radar niveaumeters

Deze niveaumeters meten de inhoud op basis van microgolfpulsen. Er bestaan 2 soorten radar niveaumeters: de geleide radar en de vrije radar. De geleide radar zendt microgolven via een antenne of kabel. De vrije radar  zendt deze vrij door de lucht. Deze niveaumeters zijn geschikt voor het betrouwbaar meten van vloeistofniveaus onder zware omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij de vorming van temperatuur- en damplagen.