Diepgangmeting

De diepgang – of draft – van een schip is een essentieel gegeven; zowel voor de stabiliteit van het vaartuig als ook voor het bepalen van de hoeveelheid lading. Diepgangsensoren moeten dan ook betrouwbaar en nauwkeurig zijn, maar natuurlijk ook een lange levensduur hebben.

Diepgang meten

Om een veilige vaart te garanderen is de factor diepgang van een schip essentieel. Zowel voor de stabiliteit van het vaartuig als ook om de juiste hoeveelheid lading te kunnen vaststellen. Daarnaast is het een belangrijke factor om te kunnen bepalen hoeveel ruimte er zich nog tussen de onderkant van het schip en de bodem bevindt.

De diepgang van een schip geeft aan hoe diep het vaartuig in het water ligt. Het is de afstand van de waterlijn loodrecht tot het laagste punt van het schip; het vlak of de kiel. De diepgang kan echter ook gebruikt worden om het gewicht van lading aan boord te bepalen. Als een schip zwaarder beladen wordt, zal het uiteraard dieper komen te liggen. De diepgang neemt dan toe.

Diepgang meten van extra belang voor de binnenvaart

Met name voor de binnenvaart is diepgang van groot belang.  De diepte van het vaarwater wil nog wel eens variëren. En door de beperkte vaardiepte is de kans nu eenmaal groter dat een schip vast loopt. Nu staan deze dieptes in principe aangegeven op de vaarkaart, maar door allerlei omstandigheden kan de actuele situatie ter plekke afwijken.  De binnenwaterstanden worden namelijk bepaald door de aanvoer van water door andere rivieren en beken en door neerslag of droogte.

Door de warmere en drogere zomers ontstaat er in die periode steeds vaker een lage waterstand in de rivieren. Dat heeft dus een negatief effect op de vaardiepte en belemmert direct de binnenvaart. Binnenvaartschepen reageren door minder te laden om zo hun diepgang beperkt te houden, desondanks ontstaat er behoorlijke economische schade.

Er is daarom een groeiende belangstelling voor een nieuw soort binnenvaartschepen met minder diepgang. Een interesse die zou zijn aangewakkerd door de extreem lage rivierwaterstanden in 2018

Diepgangmeting met hydrostatische meetsystemen

Wij leveren hydrostatische niveaumeetsystemen in verschillende varianten. Deze druksensoren worden relatief eenvoudig direct in de romp gemonteerd; in de voor en achtersteven en op essentiële plekken aan bak- en stuurboord.

Een alternatief is de zogenaamde indirecte borrelbuismethode; hierbij worden de sensoren centraal geplaatst en de diepgang met behulp van geblazen lucht gemeten. Onze diepgangsensoren zijn uiterst betrouwbaar en nauwkeurig, en hebben een lange levensduur. Al onze systemen zijn van hoogstaande kwaliteit en uiteraard met scheepskeur verkrijgbaar.