Brandstof bunkeren

Brandstofkosten maken zeker met de actuele marktprijzen een groot gedeelte uit van de operationele kosten. Daarom is het belangrijk om exact te weten wat er gebunkerd is.

Risico

Hoewel de lever-brief van de brandstof-leveranciers vaak bepalend is, zorgt zelf nauwkeurig meten er voor dat de levering klopt of dat er door de bemanning gereclameerd kan worden als er iets lijkt te mankeren aan de hoeveelheid of de kwaliteit van de olie.

Bij brandstof bunkeren gaat het om grote hoeveelheden brandstof die in de scheepstanks worden gepompt. Dus een kleine afwijking in de actuele meting die vaak met een mechanische, volumetrische meter wordt gedaan zorgt voor een aanzienlijk verlies op het totaal en bij het afrekenen scheelt dat behoorlijk!

Natuurlijk krijg je als ontvangende partij vooraf altijd netjes een bunker requisition form met daarop de kwaliteit, hoeveelheid en specificaties van de te leveren brandstof.  Maar zodra je als ontvangend schip dit zogenaamde bunkerformuliertje hebt afgetekend, is het simpelweg een kwestie van vertrouwen of de opgetekende hoeveelheid ook daadwerkelijk volgens afspraak wordt geleverd.

Controleren loont zeker!

Inzage gewenst

Als ontvangende partij wil je dan ook inzicht hebben in de bunkerleveranties die plaatsvinden – zeker als dit buiten de landsgrenzen is.

Dus als je na het bunkeren jezelf wel eens hebt afgevraagd hoeveel brandstof je nu hebt gekregen, of dat het onduidelijk was waar je voor hebt betaald, dan is dat op te lossen: met onze bunkercheck-meter!

De bunkercheck coriolismeters kunnen worden aangesloten op het systeem van het schip en daarmee kan eventueel zelfs op kantoor worden meegekeken en is er direct inzage in de hoeveelheid gebunkerde brandstof en daarmee in de kosten.

Inbouw

De bunkercheck Coriolis meters kunnen relatief eenvoudig worden ingebouwd in bestaand leidingwerk. Een rechte inloop en uitstroom lengte in de leiding hoeft niet en door de unieke ‘straight tube’ bouwvorm is er weinig inbouwhoogte. Een draagconstructie zoals we die kennen van de Coriolis meters met een gebogen U-buis is ook niet nodig.

Voeding aansluiten en verbinden met het aanwezige scheeps performance systeem of lokaal display en daarmee is alle benodigde informatie over het bunkeren beschikbaar.

Gewoon zelf controleren

De bunkercheck-meter geeft echt inzicht; tijdens bunkeren registreert de nauwkeurige flowmeter  probleemloos de geleverde hoeveelheid brandstof en de kwaliteit, als er lucht of stikstof in de olie zit zal de Coriolis meter een afwijkend soortelijk gewicht registreren. Ook deze meetwaarde is digitaal beschikbaar voor het systeem.

De Coriolis massameter geeft een meetwaarde in kilo’s of tonnen dus geen omrekening van volume en temperatuur en leverbaar met MID ijkcertificaat.

De bunkercheck-flowmeters hebben een vrije doorlaat – dus zonder bewegende delen – zijn niet onderhevig aan slijtage en onderhoudsvrij