Brandstofverbruik meten

Brandstofkosten vormen een groot deel van de operationele kosten van een schip.

Brandstofverbruik meten – en beheersen

Juist omdat het brandstofverbruik zo’n grote kostenpost is, is het belangrijk om het verbruik van brandstof nauwkeurig te meten en daarmee te beheersen. Als er inzicht is in het brandstofverbruik onder verschillende omstandigheden zoals belading, weersinvloeden, stroming, kan de efficiëntie aanzienlijk worden verbeterd.

Ons brandstofmeetsysteem biedt de mogelijkheid om data te genereren over langere tijd waarmee in combinatie met andere factoren een goed beeld kan worden gevormd.

Realtime inzage

De weergave van het actuele brandstofverbruik op de brug, maakt dat er bewust met snelheid en beschikbaar motorvermogen kan worden omgegaan. Er zijn situaties waarin teveel brandstof wordt verbruikt omdat het schip op een hogere snelheid vaart dan nodig is voor de planning. Dit biedt direct mogelijkheden tot besparing van brandstof en dus kosten. Bereken bijvoorbeeld eens wat voor u 5% brandstofbesparing oplevert per jaar..

Langzamer en efficiënt varen?

Bij sommige rederijen wil men brandstof besparen met het zogenaamde slowsteamen. Door simpelweg de snelheid te matigen zal het brandstofverbruik lager worden. Om inzichtelijk te krijgen of deze strategie het gewenste effect heeft, is het meten van brandstofverbruik essentieel.

 

Een andere belangrijke factor in de transportwereld is tijd. Het is nmlk niet alleen vereiste dat goederen arriveren maar dat ze op tijd arriveren. Daarom is efficiënt varen binnen het tijdschema een eerste winst. Ons brandstofmeetsysteem is de perfecte tool om het zoeken naar de beste combinatie tussen snelheid en de gewenste aankomsttijd tegen een zo laag mogelijk verbruik mogelijk te maken.

Met onze oplossing kan men vanaf de brug realtime het brandstofverbruik meten en monitoren. Je ziet direct terug wat het gevolg is van een bepaalde snelheid of een bepaalde manier van varen op het brandstofverbruik.

Inbouwen

Het inbouwen van ons brandstofmeetsysteem is een relatief kleine ingreep maar levert een enorme winst. In de brandstofleidingen van de motor worden speciale flowmeters ingebouwd. Standaard zijn dat twee meters; één voor de aanvoer en één voor de retour.

Waar er meer dan één motor gemeten moet worden kunnen eenvoudig tot 32 meters worden doorgelust­ via een zogenaamde Modbus connectie.
Alle meters worden met één kabel gekoppeld aan de visualisatieapparatuur (op de brug).

Scheepvaart, milieu en emissie

Wereldwijd is scheepvaart de grootste transportentiteit; 90% van alle goederenstromen wordt via scheepvaart uitgevoerd. Schepen worden steeds duurzamer gebouwd, een brandstofmeetsysteem is een essentieel onderdeel. Voor bestaande oudere schepen loont het extra om brandstof te meten omdat deze schepen vaak minder efficiënt zijn dan nieuwe schepen. Het meten van brandstof biedt een uitstekende basis voor het berekenen van uitstoot van schadelijke stoffen.

Stookolie bevat percentages milieuonvriendelijke stoffen, waardoor er fijnstof, roet, stikstof, zwavel en CO2 in het milieu terecht komen. Onze oplossing biedt inzicht zodat – zelfs bij oude schepen – de uitstoot van deze schadelijke stoffen kunnen worden verminderd.

Onze draagbare oplossing

Onze portable brandstofverbruiksmeting is bij de inbedrijfname en controle van scheepsmotoren een waardevol hulpmiddel. Ideaal bij het afstellen en tunen; denk aan controle na revisie, benchmarking voor additief, commissioning-doeleinden en proefvaren met nieuwe schepen.

Bekijk onderstaande film; voor meer info over de koffer klik je hier!

Betrouwbare apparatuur

Intercontrol biedt een assortiment van innovatieve verbruiksmeters en flowcomputers; een compleet aanbod van betrouwbare instrumenten. Deze kunnen eenvoudig worden ingebouwd en zijn bestand tegen de omstandigheden aan boord in een machinekamer.

Wilt u een advies specifiek voor uw situatie, neem dan contact met ons op. Wij adviseren graag het juiste systeem voor uw toepassing.