Flowmeters voor gas

Om het debiet van een gas exact te kunnen meten, zal er van de juiste onderliggende techniek gebruik gemaakt moeten worden. Zo stelt het meten van droog chloorgas bijvoorbeeld andere eisen aan je instrument dan drijfnat biogas. Als je vragen hebt, neem dan vooral contact met ons op – we helpen je graag!

fabrikant
4
3
techniek
3
1
7
gas
8
7
2
8
8
6
2
5
7
7
6
6
9
7
4
9
8
1
9
5
9
4
7
7
10
4
8
5
11
lucht
1
1
1
3
2
1
toepassing
3
1
4
3
3

Welk type flowmeter is voor gastoepassingen inzetbaar?

Voor gastoepassingen zijn onderstaande flowmeters te gebruiken – elk met specifieke techniek en kenmerk(en): thermische massa flowmeter, Coriolis massa flowmeter, ultrasone flowmeter, flowmeter met variabele doorlaat, flowmeter met variabele verschildruk, flowmeter met positieve verplaatsing, vortex flowmeter en de turbine flowmeter. Per techniek zullen we een korte uitleg geven.

Thermische massaflowmeter

Dit type flowmeter is ongevoelig voor schommelingen in temperatuur en druk van de inkomende flow. De thermische massaflowmeter meet het debiet op moleculair niveau. Daardoor kan je heel nauwkeurig en herhaalbaar gas aan een proces toevoeren.Dit instrument bijvoorbeeld goed worden ingezet bij het meten van lage gasflows.

Coriolis flowmeter

Dit type flowmeter kan vrijwel alle vloeibare media meten. Het meet de doorstroming d.m.v. het Coriolis-principe: iets dat in beweging is zal zich verzetten tegen een (plotselinge) verandering in die beweging. Om hiervan  gebruik te maken wordt in de coriolismeter de buis waarin het medium beweegt dwars op de bewegingsrichting in trilling gebracht. De Corioliskracht van het bewegende medium zorgt ervoor dat de trilling in het ingaande deel achterblijft op die van het uitgaande deel. Het tijdsverschil tussen de trillingen bij in- en uitgaan is rechtevenredig met de doorstromende massa. Omdat het volume van de buis bekend is kan hieruit eenvoudig de soortelijke massa van het medium herleid worden, en – via een andere berekening – ook het volumetrisch debiet.

Ultrasone flowmeter

Een ultrasone flowmeter meet de doorstroming van een nat gas/vloeistof door middel van een ultra-sonische puls. Daarbij worden op twee plaatsen sensoren op de buis geplaatst die een ultrasoon signaal door de vloeistof sturen en meten wanneer deze vervolgens aankomt. Je meet dus hoe snel geluid zich door de vloeistof verplaatst.

Dat werkt alsvolgt: zonder stroming (dus bij een stilstaande vloeistof) zal de snelheid van het geluid in beide richtingen gelijk zijn. Maar bij stroming beweegt geluid zich sneller met de stroom mee en juist langzamer tegen de stroming in. Op die manier is eenvoudig het debiet te meten. Maar let op, niet alle soorten gas/vloeistof kan met hetzelfde type ultrasone flowmeter worden gemeten. Daarom zijn er verschillende soorten ultrasone flowmeters (transit time, dopler, area velocity).

Vortex-flowmeters

Een vortex flowmeter is een meetinstrument dat gebruik maakt van een natuurlijk fenomeen dat optreedt wanneer een vloeistof of gas langs een obstakel (in de buis) stroomt.

Zodra de stroomsnelheid een bepaalde waarde bereikt, vormen zich wervelingen achter dit obstakel, die maken zich los en worden stroomafwaarts gevoerd. De frequentie van deze wervelingen is direct evenredig met de gemiddelde stroomsnelheid en dus de volumestroom. Gasflow met een vortex flowmeter meten heeft een aantal bijzondere voordelen. Allereerst zijn de metingen uiterst nauwkeurig, zelfs onder de meest heftige externe omstandigheden. Het vortex meetprincipe is namelijk zo goed als ongevoelig voor druk, temperatuur, viscositeit en dichtheid. Daarnaast hebben vortex flowmeters geen bewegende delen, wat zorgt voor minimale slijtage en ongevoeligheid voor vervuiling.